Regulamin

 

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego bozonrecords.pl


I.Warunki ogólne.


Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem bozonrecords.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Sklep internetowy www.bozonrecords.pl jest prowadzony przez firmę:

Bozon Records, pod adresem: Kielce, ul. Konarskiego 8/27, 25-340, NIP: 6572624756, REGON: 361530942

 

Adres do korespondencji: Bozon Records ul. Zbożowa 21, 25-416 Kielce

 

Zakup w sklepie internetowym bozonrecords.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Sprzedawca ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez pisemnego zawiadomienia o dokonanych zmianach.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: marketing@bozonrecords.pl

II. Procedura składania i realizacji zamówienia.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowa rejestracja (podanie prawdziwych danych personalnych, adresowych, w tym adresu e-mail, na który sprzedawca będzie wysyłać potwierdzenie i numer złożonego zamówienia).

Wszelkie dane podane podczas rejestracji podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zamówienia będą realizowane dopiero po otrzymaniu pełnej wpłaty na poczet zamówionego towaru (cena za towar i przesyłkę).

Klient może dokonać wpłaty przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy:

Bozon Records

ul. Konarskiego 8/27

25-340 Kielce

Nr rachunku: 30 1050 1461 1000 0092 1741 7402

W tytule przelewu należy podać NUMER ZAMÓWIENIA.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie do godz. 15:00, w soboty, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

Zamówienia nieopłacone w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

Wybór sposobu dostawy odbywać się będzie podczas składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia okoliczności, uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym bozonrecords.pl podane są w złotych polskich. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia wzbudzającego wątpliwości.

Produkty, kolory i aplikacje przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości nieznacznie różnić się od stanu faktycznego.

III. Reklamacje i zwroty.

W przypadku umów zawieranych z klientami, będącymi jednoczenie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

Sprzedawca w ciągu 2 tygodni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania:

Doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy towar lub

Zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.

Klient, będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia doręczenia przedmiotu umowy.

W razie odstąpienia od umowy, zostaje ona uznana za nieważną, a klient zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na adres sklepu bozonrecords.pl.

Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności za poniesione koszty dostawy wraz z ceną za towar.

Zwroty i reklamacje należy przesyłać na adres:

Bozon Records

ul. Zbożowa 21

25-416 Kielce

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadku zakupu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

Podstawą zwrotu zgodnie z regulaminem jest paragon i wypełnienie protokołu zwrotu.

PROTOK ZWROTU TOWARU

IV. Gwarancja i wymiana.

Klientom przysługuje prawo do wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Koszty wysyłki w dwie strony ponosi klient.

Odsyłany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie oraz metki i nie może nosić śladów użytkowania.

Adres do wysyłki:

Bozon Records

ul. Zbożowa 21

25-416 Kielce

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl